Milí zákazníci,

na základe ukončenia väčšiny obmedzení súvisiacich s pandémiou PREŠPOROK TAXI vracia minimálne jazdné späť na pôvodnú výšku 4,50 € a zostáva tak cenovo veľmi priaznivé pre svojich zákazníkov. Odporúčame vyskúšať online automatizovanú platbu cez aplikáciu (strhnutím jazdného z karty) s pohodlným objednávaním.

Taxislužba Prešporok patrí do siete taxislužieb TAXIKEY, vďaka čomu máte vyššiu pravdepodobnosť získania Vášho taxi. Ak práve nemáme vozidlo vo vašom okolí, dispečing Vám vie poslať aj vozidlo inej taxislužby za cenových podmienok Prešporok TAXI Bratislava. (Preto doporučujeme pri objednávaní taxi povedať dispečerovi aj presnú cieľovú adresu.)

Viac informácií o systéme TAXIKEY nájdete na taxikey.com


Naše telefónne čísla:

02/17 699

0904 700 699
0919 070 699
0948 070 699