Dôležitá informácia – iba donáška tovaru

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s opatreniami proti pandémii momentálne vybavujeme len objednávky na donášku tovaru a materiálu, nie objednávky na prepravu osôb. Dispečing prijíma tieto objednávky v obmedzenom režime, od 07:00 do 21:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

vitajte na stránkach Prešporok TAXI Bratislava, spoľahlivej taxislužby s férovými cenami.

Taxislužba Prešporok patrí do siete taxislužieb TAXIKEY, vďaka čomu máte vyššiu pravdepodobnosť získania Vášho taxi. Ak práve nemáme vozidlo vo vašom okolí, dispečing Vám vie poslať aj vozidlo inej taxislužby za cenových podmienok Prešporok TAXI Bratislava. (Preto doporučujeme pri objednávaní taxi povedať dispečerovi aj presnú cieľovú adresu.)

Viac informácií o systéme TAXIKEY nájdete na taxikey.com

Naše telefónne čísla:

02/17 699

0904 700 699
0919 070 699
0948 070 699