Cenník

Príjazdné (nástupné):
1,30 €

Sadzba č. 2 — sadzba pre telefonickú objednávku a objednávku cez aplikáciu:
0,60 €/km

Sadzba č. 1 — sadzba pre nástup na ulici, jazdu mimo mesta a viacmiestnu prepravu:
1,20 €/km

Minimálne jazdné:
4,50 €

Pre viacmiestnu prepravu je minimálne jazdné:
9,- €

Čakanie:
0,25 €/min

Príplatky (kombi, zviera…):
1,00 €


Za viacmiestnu prepravu sa považuje preprava viac ako štyroch pasažierov. V čase obmedzení Krízovým štábom môže taxikár voziť cestujúcich len na zadných sedadlách, pretože priestor pri šoférovi (sedadlo spolujazdca) musí byť vymedzený/prázdny.